Företagsbowling 1-22

LagSVOFGM-IMDP
Frendo00000-000
HJF00000-000
Mpo00000-000
OBS00000-000
Ovikens El00000-000
Side System00000-000
Sv Cater00000-000
Västnor Gård00000-000

| Tabellinfo | Statistik |

Matchschema och resultat

2022-10-03
18:00Frendo-HJF
-
19:00Mpo-OBS
-

2022-10-05
18:00Ovikens El-Side System
-
19:00Sv Cater-Västnor Gård
-

2022-10-10
18:00OBS-Ovikens El
-
19:00Side System-Sv Cater
-

2022-10-12
18:00Frendo-Västnor Gård
-
19:00HJF-Mpo
-

2022-10-17
18:00Mpo-Side System
-
19:00Västnor Gård-OBS
-

2022-10-19
18:00Sv Cater-HJF
-
19:00Frendo-Ovikens El
-

2022-10-24
18:00HJF-Ovikens El
-
19:00Frendo-Sv Cater
-

2022-10-26
18:00Mpo-Västnor Gård
-
19:00OBS-Side System
-

2022-10-31
18:00Västnor Gård-HJF
-
19:00Frendo-Side System
-

2022-11-02
18:00OBS-Sv Cater
-
19:00Ovikens El-Mpo
-

2022-11-07
18:00Ovikens El-Sv Cater
-
19:00HJF-OBS
-

2022-11-09
18:00Frendo-Mpo
-
19:00Västnor Gård-Side System
-

2022-11-14
18:00Ovikens El-Västnor Gård
-
19:00Mpo-Sv Cater
-

2022-11-16
18:00HJF-Side System
-
19:00Frendo-OBS
-