Klotjakt PRO VT24

LagSVOFGM-IMDP
Team Salo660054-64818
Ungdomarna650149-113815
LGIM650144-162815
Gärdin640237-231412
Månsson640236-241212
EKA630331-2929
Oviksbygden630324-36-129
Bolaget620424-36-126
JOJO610518-42-243
BIO610516-44-283
BBZH610514-46-323
Danielsson610513-47-343

| Tabellinfo | Statistik |

Matchschema och resultat

2024-03-05
10:00BBZH-Ungdomarna
0 - 10
10:00BIO-Team Salo
0 - 10
11:00Bolaget-Oviksbygden
4 - 6
11:00Danielsson-Månsson
0 - 10
12:00EKA-LGIM
4 - 6
12:00Gärdin-JOJO
8 - 2

2024-03-12
10:00JOJO-EKA
0 - 10
10:00Team Salo-BBZH
10 - 0
11:00Oviksbygden-BIO
8 - 2
11:00LGIM-Danielsson
10 - 0
12:00Månsson-Bolaget
4 - 6
12:00Ungdomarna-Gärdin
8 - 2

2024-03-19
10:00BBZH-Oviksbygden
4 - 6
10:00Team Salo-Ungdomarna
6 - 4
11:00Bolaget-LGIM
2 - 8
11:00Danielsson-JOJO
6 - 4
12:00EKA-Gärdin
2 - 8
12:00BIO-Månsson
4 - 6

2024-03-26
10:00Gärdin-Danielsson
7 - 3
10:00Oviksbygden-Team Salo
0 - 10
11:00Månsson-BBZH
6 - 4
11:00LGIM-BIO
10 - 0
12:00JOJO-Bolaget
2 - 8
12:00Ungdomarna-EKA
9 - 1

2024-04-09
10:00BBZH-LGIM
0 - 10
10:00Team Salo-Månsson
8 - 2
11:00Bolaget-Gärdin
2 - 8
11:00Danielsson-EKA
4 - 6
12:00Oviksbygden-Ungdomarna
2 - 8
12:00BIO-JOJO
4 - 6

2024-04-16
10:00Gärdin-BIO
4 - 6
10:00LGIM-Team Salo
0 - 10
11:00EKA-Bolaget
8 - 2
11:00JOJO-BBZH
4 - 6
12:00Månsson-Oviksbygden
8 - 2
12:00Ungdomarna-Danielsson
10 - 0

2024-04-23
10:00BBZH-Danielsson
-
10:00LGIM-Ungdomarna
-
11:00Månsson-JOJO
-
11:00Oviksbygden-Gärdin
-
12:00BIO-Bolaget
-
12:00Team Salo-EKA
-

2024-05-07
10:00Danielsson-BIO
-
10:00EKA-BBZH
-
11:00JOJO-Oviksbygden
-
11:00Gärdin-Team Salo
-
12:00LGIM-Månsson
-
12:00Ungdomarna-Bolaget
-

2024-05-14
10:00BBZH-Danielsson
-
10:00LGIM-Ungdomarna
-
11:00Månsson-JOJO
-
11:00Oviksbygden-Gärdin
-
12:00BIO-Bolaget
-
12:00Team Salo-EKA
-

2024-05-21
10:00EKA-Oviksbygden
-
10:00Danielsson-Team Salo
-
11:00Gärdin-Månsson
-
11:00JOJO-LGIM
-
12:00Bolaget-BBZH
-
12:00Ungdomarna-BIO
-

2024-05-28
10:00BBZH-BIO
-
10:00JOJO-Ungdomarna
-
11:00LGIM-Gärdin
-
11:00Månsson-EKA
-
12:00Oviksbygden-Danielsson
-
12:00Team Salo-Bolaget
-